Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.ifu.cz:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Právě Hrají

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Rasy

> Spolky a církve

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče

 

Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo
       

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál
      

Vyhledávání

 
Google

Sháníte NWN

 

Sháníte NWN2

 

 

 

Rasy

    

Povrchňanské rasy

 • Člověk
  Člověk je nejvíce rozšířenou rasou na Kandelábrii. Většina lidí žije ve městech na pobřeží, do kterých se přistěhovala z jiných částí světa. Rodný jazyk lidí je běžná lidská řeč, jsou však zruční a mají částečné předpoklady k vykonávání libovolného řemesla.
 • Elf
  Elfové pocházejí z Elfí vesnice, ze které se rozšířily po celé Kandelábrii. Rodnou řečí elfů je elfština, ale ovládají i běžnou lidskou řeč. Elfové jsou známý svým citem pro krásu a proto z nich bývají ti nejlepší zlatníci.
 • Půlelf
  Půlelfové žijí jak mezi lidmi tak mezi elfy. Rodnou řečí půlelfů je elfština i lidská řeč. Po elfech zdědili část jejich lásky k lesům a přírodním hodnotám a snad proto jsou z nich výteční truhláři.
 • Půlčík
  Půlčíci na Kandelábrii pocházejí z Chmelínkova. Jsou schopni mluvit běžnou lidskou řečí a svým rodným jazykem. Díky své zručnosti se stávají těmi nejschopnějčími krejčíky.
 • Trpaslík
  Velká část trpaslíků žije v Horské vesnici. Ovládají svůj rodný jazyk a běžnou lidskou řeč. Díky své síle a odolnosti bývají ti nejlepší kováři.
 • Gnóm
  Gnómové jsou zvláštní a celkem vzácná rasa. Hovoří běžnou lidskou řečí a svojí rodnou gnómštinou. Snad díky jejich zálibě v odhalování různých tajemství bývají ti nejlepší alchymisté.
 • Půlork
  Půlorkové se snaží žít mezi lidmi a tak je jejich rodnou řečí orkština i lidská řeč. Od lidí se někteří půlorkové naučili pracovitosti a jsou jedni z nejlepších nástrojářů.

  Podtemňácké rasy

 • Drow - subrasa Elfa
  Drowé jsou nejrozšířenější rasou v podtemnu, většinou žijí ve městě Yueathindr'ynn. Běžně hovoří svojí rodnou drowštinou, ale ovládají však i lidskou řeč, snad proto aby rozuměli svým otrokům. Stejně jakou elfové se z nich stávají zruční zlatníci.
 • Duergar - subrasa Trpaslíka
  Velká část duergaru žije ve vesnici Elg'cahl. Používají svůj rodný jazyk, ale jsou schopni mluvit i lidskou řečí. Stejně jako trpaslíci bývají velmi zručnými kováři.
 • Svirfneblin - subrasa Gnóma
  Svirfneblini jsou vzácná rasa, která se snaží držet v ústraní. Používají svůj rodný jazyk i běžnou lidskou řeč. Jako jejich vzdálení příbuzní gnómové se stávají výtečnými alchymisty.
 • Otrok - subrasa lib. rasy
  Otroci jsou potomci příslušníků všech možných ras a národností. Protože žíjí už dlouho odděleni od okolního světa ovládají už jen lidskou řeč. Pravděpodobně díky neustálé práci si zachovali řemeslnické dovednosti svých předků.

  Poznámka: Rozdíl proti povrchňanské variantě je v kvalitě vidění za jiného osvětlení (povrchňané vidí hůře ve tmě, podtemňáci na světle).
 •    

  Počet přístupů : 383582
  Dnes :1

     

  Neverwinter Nights game by Bioware.